گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

قول به کودک

عن علی (علیه السلام) قال لا یصلح... أن یعد أحدکم صبیة ثم لا یفی له؛(2094) سزاوار نیست... که فردی از شما به کودکش وعده ای دهد سپس به آن وفا نکند.

وفای به عهد، سیره امام عسکری (علیه السلام)

الامام العسکری (علیه السلام) بری من العیب، أمین علی الغیب، کثیر الحباء، کریم الوفاء؛(2095) امام عسکری از هر گونه عیب به دور و بر غیب امین، بسیار بخشنده و نیکو وفا کننده بود.

تباهی پیمان شکنی

امام کاظم (علیه السلام): ثلاث موبقات: نکث الصفقة و ترک السنة و فراق الجماعة؛(2096) سه چیز تباهی می آورد: پیمان شکنی، رها کردن سنت و جدا شدن از جماعت.