گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد با همه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصة أداء الأمانة الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(2089) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است: رساندن امانت چه نیکوکار و چه بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر چه نیکوکار باشند و چه بدکار.

ایمان و وفای به عهد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من کان یؤمن بالله و الیوم ال آخر فلیف اذا وعد؛(2090) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به آنچه وعده کرده است، عمل کند.

عدم وفای به عهد، مخالفت با خدا

عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له فمن أخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرض و ذلک قوله یا أیهاالذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؛(2091) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: وعده دادن مؤمن به برادرش نذری است که کفاره ندارد. پس هر کدام این وعده را انجام ندهد، مخالفت با خدا را شروع کرده است و به خشم او دچار شده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می گویید که آن را انجام نمی دهید؛ نزد خداوند سخت ناخوشایند است که سخنی بگویید و به آن عمل نکنید. (صف: 2 و 3).