گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نزدیکترین جایگاه به کفر

عن یزید الصائغ قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) رجل علی هذا الأمر ان حدث کذب و ان وعد أخلف و ان ائتمن خان ما منزلته قال هی أدنی المنازل من الکفر و لیس بکافر؛(2088) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مردی بر این اعتقاد (ولایت) است، ولی اگر سخن بگوید دروغ می گوید و اگر وعده دهد، انجام نمی دهد و اگر امین شمرده شود، خیانت می کند. او در چه جایگاهی است؟ فرمودند: در نزدیکترین جایگاه به کفر است ولی کافر نیست.

وفای به عهد با همه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصة أداء الأمانة الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(2089) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است: رساندن امانت چه نیکوکار و چه بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر چه نیکوکار باشند و چه بدکار.

ایمان و وفای به عهد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من کان یؤمن بالله و الیوم ال آخر فلیف اذا وعد؛(2090) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به آنچه وعده کرده است، عمل کند.