گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد مورد تعظیم و احترام

لیس من فرائض الله شی ء الناس أشد علیه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛(2086) علی (علیه السلام) فرمود: از بین واجبات و فرائض الهی هیچ چیزی نزد مردم، با اختلافاتی که در عقاید و افکار دارند، به قدر وفای به عهد مورد تعظیم و احترام نیست.

نزدیکترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أقربکم منی غدا و أوجبکم علی شفاعة أصدقکم لسانا و أداکم للأمانة و أحسنکم خلقا و أقربکم من الناس؛(2087) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نزدیکترین شما به من در روز قیامت، راستگوترین شما و اداء کننده امانت و وفادارترین شما به پیمان و خوش اخلاق ترین شما و نزدیکترین شما به مردم است.

نزدیکترین جایگاه به کفر

عن یزید الصائغ قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) رجل علی هذا الأمر ان حدث کذب و ان وعد أخلف و ان ائتمن خان ما منزلته قال هی أدنی المنازل من الکفر و لیس بکافر؛(2088) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مردی بر این اعتقاد (ولایت) است، ولی اگر سخن بگوید دروغ می گوید و اگر وعده دهد، انجام نمی دهد و اگر امین شمرده شود، خیانت می کند. او در چه جایگاهی است؟ فرمودند: در نزدیکترین جایگاه به کفر است ولی کافر نیست.