گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

وفای به عهد مورد تعظیم و احترام

لیس من فرائض الله شی ء الناس أشد علیه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛(2086) علی (علیه السلام) فرمود: از بین واجبات و فرائض الهی هیچ چیزی نزد مردم، با اختلافاتی که در عقاید و افکار دارند، به قدر وفای به عهد مورد تعظیم و احترام نیست.

نزدیکترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أقربکم منی غدا و أوجبکم علی شفاعة أصدقکم لسانا و أداکم للأمانة و أحسنکم خلقا و أقربکم من الناس؛(2087) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نزدیکترین شما به من در روز قیامت، راستگوترین شما و اداء کننده امانت و وفادارترین شما به پیمان و خوش اخلاق ترین شما و نزدیکترین شما به مردم است.