گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد از صفات مؤمنین

و الذین هم لأمنتهم و عهدهم رعون؛(2085) و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند.

روایات

وفای به عهد مورد تعظیم و احترام

لیس من فرائض الله شی ء الناس أشد علیه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛(2086) علی (علیه السلام) فرمود: از بین واجبات و فرائض الهی هیچ چیزی نزد مردم، با اختلافاتی که در عقاید و افکار دارند، به قدر وفای به عهد مورد تعظیم و احترام نیست.