فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رعایت عهد و پیمان وسیله جلب رضایت الهی

و اذکر فی الکتب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیا؛(2081) و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.

عهد و پیمان مشرکین و مؤمنین

کیف یکون للمشرکین عهد عندالله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عندالمسجد الحرام فما استقموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا ذمة یرضونکم بأفواههم و تأبی قلوبهم و أکثرهم فسقون اشتروا بئایت الله ثمناً قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا و لا ذمة و أولئک هم المعتدون؛(2082) چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید؛ (و پیمان خود را محترم شمردند؛) تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفاداری کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد! چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد)، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند، و نه پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می کنند، ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند! آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدی انجام می دادند! (نه تنها درباره شما)، درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند؛ و آنها همان تجاوز کارانند!

پیمان و بیعت های دینی مسئولیت آور است

و لقد کانوا عهدوا الله من قبل لایولون الأدبار و کان عهد الله مسئولا؛(2083) (در حالی که) آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند؛ و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت (و در برابر آن مسؤولند)!