فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سه ویژگی مصیبت

مرحوم شهید ثانی (911 تا 965 ه ق) چنین نقل نموده: هنگامی که عبدالله مطرف در گذشت، پدرش با لباس های نو و در حالی که خود را معطر کرده بود در برابر مردم ظاهر شد. در این حال بستگانش بر او ایراد گرفتند که: عبدالله - پسرت - مرده است و تو این گونه در میان ما آمده ای؟! مطرف گفت: آیا باید گریه کنم، در حالی که پروردگارم به سه ویژگی مرا وعده داده(2070) و این ویژگی ها برای کسانی است که می خواهند از این دنیا به سوی خدا بروند و خداوند می فرماید: الذین اذا أصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(2071) آنها کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. این ها، همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هدایت یافتگان هستند.
آیا باز هم بعد از این باید گریه کنم؟ سپس این مصیبت بر بستگان وی آرام شد.(2072)

اشعار

صبر نوح

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله برآید
حافظ