فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر هنگام بیماری

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مرض یوماً و لیلة فلم یشک الی عواده بعثه الله یوم القیامة مع خلیله ابراهیم خلیل الرحمن حتی یجوز الصراط کالرق اللامع؛(2061) هر که روز و شبی بیمار شود و به عیادت کنندگان خود (از بیماری) شکوه نکند، خداوند او را در روز رستاخیز با دوستش ابراهیم خلیل الرحمن برانگیزد تا همچون برق تابان از صراط بگذرد.

مصیب برای اهل صبر

امام کاظم (علیه السلام): المصیبة للصابر واحدة و للجازع اثنتان؛(2062) مصیبت برای شکیبا یکی است و برای ناشکیبا دو تا.

داستانها