فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2060) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

صبر هنگام بیماری

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مرض یوماً و لیلة فلم یشک الی عواده بعثه الله یوم القیامة مع خلیله ابراهیم خلیل الرحمن حتی یجوز الصراط کالرق اللامع؛(2061) هر که روز و شبی بیمار شود و به عیادت کنندگان خود (از بیماری) شکوه نکند، خداوند او را در روز رستاخیز با دوستش ابراهیم خلیل الرحمن برانگیزد تا همچون برق تابان از صراط بگذرد.

مصیب برای اهل صبر

امام کاظم (علیه السلام): المصیبة للصابر واحدة و للجازع اثنتان؛(2062) مصیبت برای شکیبا یکی است و برای ناشکیبا دو تا.