فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برای مؤمن سزاوار است

قال الامام الصادق (علیه السلام): ینبغی للمؤمن أن یکون فیه ثمانی خصال: وقوراً عند الهزاهز، صبوراً عند البلاء، شکوراً عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا یظلم الاعداء، و لا یتحامل للأصدقاء بدنه منه فی تعب، و الناس منه فی راحة؛(2059) برای مؤمن سزاوار است که دارای هشت خصلت باشد: در برابر حوادث با وقار، به هنگام گرفتاری شکیبا، به گاه فراوانی نعمت شکرگزار، و به آنچه خداوند به وی روزی کرده قانع باشد، بر دشمنان ستم روا ندارد، و بار (مسئولیت) خود را بر دوش دوستان نیفکند، تن وی از کاری که از آن می کشد در رنج، ولی مردم از او در آسایش اند.

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2060) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

صبر هنگام بیماری

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مرض یوماً و لیلة فلم یشک الی عواده بعثه الله یوم القیامة مع خلیله ابراهیم خلیل الرحمن حتی یجوز الصراط کالرق اللامع؛(2061) هر که روز و شبی بیمار شود و به عیادت کنندگان خود (از بیماری) شکوه نکند، خداوند او را در روز رستاخیز با دوستش ابراهیم خلیل الرحمن برانگیزد تا همچون برق تابان از صراط بگذرد.