فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رأس طاغت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال رأس طاعة الله الصبر و الرضا عن الله؛(2056) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در رأس فرمانبری از خداوند صبر و خشنودی از خداوند است.

صبر از مکارم اخلاقی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل خص رسله بمکارم الأخلاق فامتحنوا أنفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله و اعلموا أن ذلک من خیر و ان لا تکن فیکم فاسألوا الله وارغبوا الیه فیها قال فذکرها عشرة الیقین و القناعة و الصبر و الشکر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و الغیرة و الشجاعة و المروءة قال و روی بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و زاد فیها الصدق و أداء الأمانة؛(2057) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خدای عزوجل فرستادگانش را به بزرگواریهای اخلاقی مخصوص نمود. شما خودتان را بیازمایید، اگر از آن بزرگواریها داشتید، خدا را سپاس گفته، بدانید که آن خیر شماست و اگر چیزی در شما نبود، از خداوند درخواست کرده و در پی آن بروید. آنگاه ده چیز را ذکر کرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مردانگی راوی گفته است که بعضی هم راستگویی و امانت را به این ده مورد افزوده اند.

کمال واقعی

امام باقر (علیه السلام): الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة؛(2058) همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.