فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر در زندگی

الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبر؛(2054) امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: مرگ نه تسلیم پستی و ذلت و کسی که شکست نخورد به پیروزی دست نمی یابد و دنیا دو روز است: روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو. پس در روز اول مغرور مباش و در روز دوم نیز صبر پیشه کن!

صبر و پیروزی

قال علی (علیه السلام) لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان؛(2055) حضرت علی (علیه السلام) انسان شکیبا از پیروزی محروم نمی گردد هر چند که زمان به درازا کشد.

رأس طاغت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال رأس طاعة الله الصبر و الرضا عن الله؛(2056) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در رأس فرمانبری از خداوند صبر و خشنودی از خداوند است.