فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه صبر

... یاهشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر؛(2053) ... ای هشام!... لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند (اگر نجات می خواهی) باید کشتی ات در این دریا تقوای الهی و تکیه گاه آن ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش عقل و رهبرش دانش و لشگرش صبر و شکیبایی باشد.

صبر در زندگی

الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبر؛(2054) امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: مرگ نه تسلیم پستی و ذلت و کسی که شکست نخورد به پیروزی دست نمی یابد و دنیا دو روز است: روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو. پس در روز اول مغرور مباش و در روز دوم نیز صبر پیشه کن!

صبر و پیروزی

قال علی (علیه السلام) لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان؛(2055) حضرت علی (علیه السلام) انسان شکیبا از پیروزی محروم نمی گردد هر چند که زمان به درازا کشد.