فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عاقل واقعی

ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره و لا یغلب الحرام صبره؛(2052) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: عاقل کسی است که حلال، او را از سپاسگذاری باز ندارد و حرام بر صبرش چیره نشود.

جایگاه صبر

... یاهشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر؛(2053) ... ای هشام!... لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند (اگر نجات می خواهی) باید کشتی ات در این دریا تقوای الهی و تکیه گاه آن ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش عقل و رهبرش دانش و لشگرش صبر و شکیبایی باشد.

صبر در زندگی

الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و اذا کان علیک فاصبر؛(2054) امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: مرگ نه تسلیم پستی و ذلت و کسی که شکست نخورد به پیروزی دست نمی یابد و دنیا دو روز است: روزی به نفع تو و روزی بر علیه تو. پس در روز اول مغرور مباش و در روز دوم نیز صبر پیشه کن!