فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2051) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

عاقل واقعی

ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره و لا یغلب الحرام صبره؛(2052) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: عاقل کسی است که حلال، او را از سپاسگذاری باز ندارد و حرام بر صبرش چیره نشود.

جایگاه صبر

... یاهشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر؛(2053) ... ای هشام!... لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند (اگر نجات می خواهی) باید کشتی ات در این دریا تقوای الهی و تکیه گاه آن ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش عقل و رهبرش دانش و لشگرش صبر و شکیبایی باشد.