فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2051) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

عاقل واقعی

ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره و لا یغلب الحرام صبره؛(2052) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: عاقل کسی است که حلال، او را از سپاسگذاری باز ندارد و حرام بر صبرش چیره نشود.