فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توصیه دیگران به صبر

و العصر ان الانسن لفی خسر الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2049) به عصر سوگند، که انسانها همه در زیانند؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!

پاداش دنیوی و اخروی صبر

والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الاخرة أکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون؛(2050) آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی به آنها می دهیم؛ و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند! آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.

روایات