فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سازندگی صبر

و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرات و بشر الصبرین؛ الذین اذا أصبتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه رجعون؛ أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(2048) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان! آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!

توصیه دیگران به صبر

و العصر ان الانسن لفی خسر الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2049) به عصر سوگند، که انسانها همه در زیانند؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!

پاداش دنیوی و اخروی صبر

والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الاخرة أکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون؛(2050) آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی به آنها می دهیم؛ و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند! آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.