فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر وسیله خنثی کردن توطئه دشمن

ان تمسسکم حسنة تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(2047) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

سازندگی صبر

و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرات و بشر الصبرین؛ الذین اذا أصبتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه رجعون؛ أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(2048) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان! آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!

توصیه دیگران به صبر

و العصر ان الانسن لفی خسر الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2049) به عصر سوگند، که انسانها همه در زیانند؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!