فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر زمینه ساز امداد الهی

بلی ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة ءالف من الملائکة مسومین؛(2046) آری، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، که نشانه هایی با خود دارند، مدد خواهد داد!

صبر وسیله خنثی کردن توطئه دشمن

ان تمسسکم حسنة تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(2047) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

سازندگی صبر

و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرات و بشر الصبرین؛ الذین اذا أصبتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه رجعون؛ أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(2048) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان! آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!