فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به صبر

یأیها الذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛(2045) ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و هوسها،) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید!

صبر زمینه ساز امداد الهی

بلی ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة ءالف من الملائکة مسومین؛(2046) آری، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، که نشانه هایی با خود دارند، مدد خواهد داد!

صبر وسیله خنثی کردن توطئه دشمن

ان تمسسکم حسنة تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(2047) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.