فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر و بهشت

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و یعلم الصبرین؛(2044) آیا چنین پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!

دستور به صبر

یأیها الذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛(2045) ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و هوسها،) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید!

صبر زمینه ساز امداد الهی

بلی ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة ءالف من الملائکة مسومین؛(2046) آری، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، که نشانه هایی با خود دارند، مدد خواهد داد!