فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر از صفات مؤمنینی واقعی

الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2042) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!

صبر پاداش دارد

واصبر فان الله لا یضیع أجر المحسنین؛(2043) و شکیبایی کن، که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد!

صبر و بهشت

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و یعلم الصبرین؛(2044) آیا چنین پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!