فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امتحان خدا

أم حسبتم أن تترکوا و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنین ولیجة و الله خبیر بما تعملون؛(2041) آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، (از دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید، آگاه است!

صبر از صفات مؤمنینی واقعی

الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2042) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!

صبر پاداش دارد

واصبر فان الله لا یضیع أجر المحسنین؛(2043) و شکیبایی کن، که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد!