فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به صبر

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیوة الدنیا و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوات و کان أمره فرطاً؛(2040) با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند، و تنها رضای او را می طلبند! و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها بر مگیر! و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.

امتحان خدا

أم حسبتم أن تترکوا و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنین ولیجة و الله خبیر بما تعملون؛(2041) آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، (از دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید، آگاه است!

صبر از صفات مؤمنینی واقعی

الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛(2042) مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!