فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر در برابر دشمن

و اصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا؛(2038) و در برابر آنچه (دشمنان) می گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری گزین.

صبر در راه تبلیغ دین

واصبر لحکم ربک فانک بأعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم؛(2039) در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری! و هنگامی که برمی خیزی پرودگارت را تسبیح و حمد گوی!

دستور به صبر

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیوة الدنیا و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوات و کان أمره فرطاً؛(2040) با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند، و تنها رضای او را می طلبند! و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها بر مگیر! و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.