فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر در برابر امتحان های الهی، پرهیزگاری است

لتبلون فی أمولکم و أنفسکم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الأمور؛(2037) به یقین (همه شما) در اموال و جانهای خود، آزمایش می شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده [یهود] و (همچنین) از مشرکان، سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته تر است؛ زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.

صبر در برابر دشمن

و اصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا؛(2038) و در برابر آنچه (دشمنان) می گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری گزین.

صبر در راه تبلیغ دین

واصبر لحکم ربک فانک بأعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم؛(2039) در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری! و هنگامی که برمی خیزی پرودگارت را تسبیح و حمد گوی!