فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

زیبایی صبر در قرآن

فاصبر صبراً جمیلا؛(2036) پس صبر جمیل پیشه کن.

صبر در برابر امتحان های الهی، پرهیزگاری است

لتبلون فی أمولکم و أنفسکم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الأمور؛(2037) به یقین (همه شما) در اموال و جانهای خود، آزمایش می شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده [یهود] و (همچنین) از مشرکان، سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته تر است؛ زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.