گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

صبر

آیات

زیبایی صبر در قرآن

فاصبر صبراً جمیلا؛(2036) پس صبر جمیل پیشه کن.