فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه جاریه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر الا ثلاث خصال صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و سنة هدی سنها فهی یعمل بها بعد موته أو ولد صالح یدعوله؛(2024) امام صادق (علیه السلام) فرمود: پس از مرگ انسان، جز از ناحیه سه خصلت، پاداشی به او نمی رسد؛ صدقه ای که در حال حیاتش جاری ساخته و پس از مرگش هم جریان می یابد، سنت و روش هدایتی که بنیان گذاشته و پس از مرگ هم به آن عمل می شود و فرزند شایسته ای که برای او دعا می کند.

داستان

جوان صدقه دهنده

روزی جوانی بر حضرت داود (علیه السلام) وارد شد. فرشته مرگ، آن جا بود و به داود پیامبر خبر داد که این جوان، تا هفت روز دیگر بیشتر زنده نخواهد بود و من مأموریت دارم روز هفتم جان او را بگیرم. جوان، از آن مجلس بیرون رفت. در بین راه مردی مستمند به او رسید و تقاضای کمک کرد. جوان نیکوکار، بر آن مسکین رحمت آورد و صدقه ای به او داد. روز هفتم فرا رسید. داود نشسته بود که بار دیگر، آن جوان به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد.
حضرت داود (علیه السلام)، با شگفتی از عزرائیل پرسید: مگر نگفتی این جوان تا هفت روز دیگر خواهد مرد؟! فرشته مرگ پاسخ داد: آری، چنین بود. اما چون صدقه داد، خداوند عمر او را تا هفتاد سال تأخیر انداخت.(2025)