فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پایان عمر با صدقه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنة و من ختم له بصیام یوم دخل الجنة و من ختم له بصدقة یرید بها وجه الله عزوجل دخل الجنة؛(2023) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس عمرش با لا اله الا الله ختم شود، وارد بهشت می شود، هر کس که عمرش با یک روز روزه به پایان رسد، به بهشت می رود و کسی هم که پایان عمرش با صدقه ای باشد که هدفش از آن رضای الهی است، وارد بهشت می شود.

صدقه جاریه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر الا ثلاث خصال صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و سنة هدی سنها فهی یعمل بها بعد موته أو ولد صالح یدعوله؛(2024) امام صادق (علیه السلام) فرمود: پس از مرگ انسان، جز از ناحیه سه خصلت، پاداشی به او نمی رسد؛ صدقه ای که در حال حیاتش جاری ساخته و پس از مرگش هم جریان می یابد، سنت و روش هدایتی که بنیان گذاشته و پس از مرگ هم به آن عمل می شود و فرزند شایسته ای که برای او دعا می کند.

داستان