فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه در دست خدا

امام سجاد (علیه السلام): انها (الصدقه) تقع فی یدالله قبل أن تقع فی ید السائل؛(2020) صدقه، قبل از اینکه در دست نیازمند برسد، در دست خداوند قرار می گیرد.

خرج در راه معصیت

... و اعلم أنه من لم ینفق فی طاعة الله ابتلی بأن ینفق فی معصیة الله عزوجل و من لم یمش فی حاجة ولی الله ابتلی بأن یمشی فی حاجة عدوالله عزوجل؛(2021) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بدان که هر کس در راه اطاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خدا گرفتار می شود و هر کس در راه انجام نیاز دوست خدا گام بر ندارد به تلاش در راه تأمین نیاز دشمن خدا گرفتار می شود.

محروم و مغبوط واقعی

عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال ان العبد اذا مات قالت الملائکة ما قدم و قال الناس ما أخر فقدموا فضلا یکن لکم و لا تؤخروا کلایکن علیکم فان المحروم من حرم خیر ماله و المغبوط من ثقل بالصدقات و الخیرات موازینه؛(2022) امام علی (علیه السلام) فرمود: هر گاه بنده ای از دنیا رود، فرشتگان گویند: چه پیش فرستاده است و مردم می گویند: چه بر جا گذاشته است؟ پس مال اضافه خود را (با صدقه) پیش فرستید تا به سود شما شود و همه را بر جای نگذارید که به زیان شما شود. همانا محروم کسی است که از خیر دارایی خود محروم شود و مغبوط (که دیگران به حال او غبطه می خورند) کسی است که وزنه اعمالش با صدقات و خیرات سنگین شود.