فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه ویژه

قال الامام الصادق (علیه السلام): صدقه یحبها الله: اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، و تقارب بینهم اذا تباعدوا؛(2017) صدقه ای که خداوند آن را دوست می دارد اصلاح میان مردم است به هنگام راه یافتن فساد به میان ایشان، و نزدیک کردن آنها به یکدیگر است زمانی که از هم دوری گزیده اند.

بهترین صدقه

امام کاظم (علیه السلام): عونک للضعیف أفضل الصدقه؛(2018) کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.

صدقه ذخیره آخرت

امام علی (علیه السلام): الصدقه و الحبس ذخیرتان فدعوهما لیومهما؛(2019) صدقه و وقف دو ذخیره اند، آنها را برای روز خودشان (قیامت) وانهید.