فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه در صبحگاهان

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقه فبکروا بالصدقه فانها تسود وجه ابلیس(2015)؛ بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می کند.

موارد صدقه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أمط الأذی عن طریق المسلمین فهو لک صدقه؛(2016) آنچه را که موجب آزار می شود از سر راه مسلمانان دور کن، که این کار برای تو صدقه است.

صدقه ویژه

قال الامام الصادق (علیه السلام): صدقه یحبها الله: اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، و تقارب بینهم اذا تباعدوا؛(2017) صدقه ای که خداوند آن را دوست می دارد اصلاح میان مردم است به هنگام راه یافتن فساد به میان ایشان، و نزدیک کردن آنها به یکدیگر است زمانی که از هم دوری گزیده اند.