فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

سایه صدقه در قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أرض القیامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله؛(2012) پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: زمین قیامت آتش است، مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او را سایه اندازد و حفظ نماید.

صدقه در دست خدا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) داووا مرضاکم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفک من بین لحی سبعمائة شیطان و لیس شی ء أثقل علی الشیطان من الصدقة علی المؤمن و هی تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل أن تقع فی ید العبد؛(2013) هیچ چیز بر شیطان از صدقه بر مؤمن گرانتر نیست و آن در دست پروردگار تبارک و تعالی قرار گیرد، پیش از آنکه در دست بنده قرار گیرد.