فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انفاق و صدقه، باعث تزکیه و تطهیر انسان

یأیها الذین ءامنوا اذا نجیتم الرسول فقدموابین یدی نجوات صدقة ذلک خیر لکم و أطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم؛(2005) ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید (و سخنان درگوشی بگویید)، قبل از آن صدقه ای (در راه خدا) بدهید؛ این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیم است!
خذ من أمولهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم؛(2006) از اموال آنها صدقه ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و (به هنگام گرفتن زکات)، به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!

گیرنده صدقات خداست

ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم(2007) آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد، و صدقات را می گیرد، و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟!

صدقه شکر نعمت الهی

و منهم من عهد الله لئن ءاتات ا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصلحین؛(2008) بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد، قطعاً صدقه خواهیم داد؛ و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود!