فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

نوروز برای ما عبادت است... (مردم) این روزها را بهانه ای برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینه ها و محبت به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت و همان صله رحم اسلام است، بسیار خوب است... . عید نوروز چیز خوبی است. وسیله ای است که با آن دل ها شاد می شود، انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. صله رحم و صله احباب می کنند... . انسان باید با ارحام صله کند، یعنی ارتباط برقرار کند(2000).
با هدایای مالی و زبان شیرین، از کینه ها و حسادت ها، پیشگیری و پیوندهای خانوادگی را مستحکم تر کنید.
علامه مجلسی قدس سره به دنبال آیه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل یکصد و ده حدیث درباره اهمیت صله رحم، بیان نموده و آنها را مورد بحث قرار داده است. (بحارالانوار، ج 71، ص 87). ما در اینجا برخی از نکات جالبی را که در آن روایات آمده، نقل می کنیم:
با بستگان خود دیدار داشته باشید، هر چند در حد نوشاندن آبی باشد.
صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور می سازد.
با صله رحم، رزق توسعه می یابد.
بهترین قدم ها، قدمی است که برای صله رحم و دیدار اقوام برداشته می شود.
در اثر صله رحم، به مقام مخصوصی در بهشت دست می یابید.
به سراغ بستگان بروید، گرچه آنها بی اعتنایی کنند.
صله رحم کنید هر چند فامیل از نیکان نباشد.
صله رحم کنید، گرچه با سلام کردن باشد.
صله رحم، مرگ و حساب روز قیامت را آسان می کند.
بویی از بهشت نصیب شخص قاطع رحم نمی شود.
صله رحم باعث تزکیه عمل و رشد اموال می شود.
کمک مالی به فامیل، بیست و چهار برابر کمک به دیگران پاداش دارد.
صله رحم کنید، گرچه یک سال راه بروید.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: پدرم سفارش کرد، با افرادی که با فامیل خود رابطه ندارند، دوست مشو. (تفسیر نور الثقلین.)
ابتدا خویشان نیازمند، سپس دیگران. ذی القربی و الیتامی و البته در بین خویشاوندان نیز اولویت ها محفوظ است.
ادای حقوق، دارای مراتب و مراحلی است. اول حق خداوند، سپس والدین، سپس خویشاوندان، سپس یتیمان که کمبود محبت دارند و آن گاه مساکین که کمبود مادیات دارند.
رعایت حقوق خانواده و خویشاوندان، لازمه تقواست.
رعایت حقوق خویشاوندان و وفاداری به پیمان، واجب و بی اعتنایی به آنها برخاسته از روح تجاوزگری است.
خویشاوندان، به گردن ما حق دارند و ما منتی بر آنان نداریم.
امام سجاد (علیه السلام) به فرزندش وصیت می فرماید: ایاک و مصاحبة القاطع لرحمه، فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله از دوستی و مصاحبت با کسانی که قطع رحم می کنند بپرهیز، زیرا من در قرآن، آنها را ملعون یافتم.(2001)

صدقه

آیات