فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاداش سریع صله رحم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أعجل الخیر ثواباً صلة الرحم(1989)؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: صله رحم عملی است که پاداش آن هر چه زودتر عائد انسان می گردد.

داستانها

نارضایتی خواهر

یکی از فرزندان شیخ رجبعلی خیاط (رحمه الله) نقل می کند: مهندسی بود بساز و بفروش. یکصد دستگاه ساختمان ساخته بود، ولی به دلیل بدهکاری زیاد، شرایط اقتصادی بدی داشت، حکم جلبش را گرفته بودند. به منزل پدرم آمد و گفت نمی توانم به خانه ام بروم، خود را پنهان می کنم تا کسی مرا نبیند. شیخ با یک توجه فرمود: برو خواهرت را راضی کن! مهندس گفت: خواهرم راضی است. شیخ فرمود: نه!
مهندس تأملی کرد و گفت: بله وقتی پدرم از دنیا رفت ارثیه ای به ما رسید، هزار و پانصد تومان سهم او می شد، یادم آمد که نداده ام. رفت و برگشت و گفت پنج هزار تومان دادم به خواهرم و رضایتش را گرفتم.
پدرم سکوت کرد و پس از توجهی فرمود: می گوید: هنوز راضی نشده...، خواهرت خانه دارد؟ مهندس گفت: نه، اجاره نشین است. شیخ فرمود: برو یکی از بهترین خانه هایی را که ساخته ای را به نامش کن و به او بده بعد بیا ببینم چکار می شود کرد. مهندس گفت: جناب شیخ! ما دو شریک هستیم چگونه می توانم؟ شیخ فرمود: بیش از این عقلم نمی رسد، چون این بنده خدا هنوز راضی نشده است. بالاخره آن شخص رفت و یکی از آن خانه ها را به نام خواهرش کرد و اثاثیه او را در آن خانه گذاشت و برگشت. شیخ فرمود: حالا درست شد. فردای همان روز سه تا از آن خانه ها را فروخت و از گرفتاری نجات پیدا کرد(1990).