فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یک خصلت و چهار پاداش

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من یضمن لی خصله واحده أضمن له أربعه من یضمن لی صله الرحم أضمن له بحب أهله و بکثره ماله و بطول عمره و بدخوله جنه ربه(1985)
علی (علیه السلام) فرمود: کسی که داشتن یک خصلت را تضمین کند من چهار خصلت را در او تضمین می کنم. کسی که صله رحم را در زندگی داشته باشد من دوستی فامیل، فراوانی اموال، طول عمر و دخول در بهشت را برای او تضمین می کنم.

چشم گیرترین مسأله در قیامت

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قال أبوذر رضی الله عنه سمعت رسول الله یقول حافتا الصراط یوم القیامة الرحم و الأمانة فاذا مر الوصول للرحم المؤدی للأمانة نفذ الی الجنة و اذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ینفعه معهما عمل و تکفأ به الصراط فی النار؛(1986) ابوذر می گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: چشم گیرترین مسأله در روز قیامت در پل صراط امانت و صله رحم است. آن کس که اهل صله رحم و اهل امانت باشد از صراط عبور می کند ولی کسیکه خائن به امانت و قاطع رحم باشد از صراط به آتش در می غلطد.

ترک صله رحم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أوصی الشاهد من أمتی و الغائب منهم و من فی أصلاب الرجال و أرحام النساء الی یوم القیامة أن یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرة سنة فان ذلک من الدین؛(1987) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به حاضران از امت و نیز به آیندگان از امت وصیت می کنم که صله رحم را ترک نکنند، گرچه مستلزم پیمودن یکسال راه باشد و این عمل از دین است.