فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قطع رحم و پیامد آن

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال فی کتاب علی (علیه السلام) ثلاث خصال لا یموت صاحبهن أبداً حتی یری وبالهن البغی و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها و ان أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم و ان القوم لیکونون فجاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون و ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لتذران الدیار بلاقع من أهلها و تنقل الرحم و ان نقل الرحم انقطاع النسل؛(1979) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در کتاب علی (علیه السلام) سه خصلت آمده که تا صاحبشان پیامد تلخ آن را نبیند نمی میرد: ستم، قطع رحم و سوگند دروغی که به سبب آن به جنگ خدا برود و همانا شتابان ترین اطاعت از جهت پاداش، صله رحم است. همانا مردمی گناهکارند ولی با هم صله رحم می کنند و آنگاه مالشان رشد کرده، ثروتشان بسیار می شود و سوگند دروغ و قطع رحم سرزمین ها را از اهل آن خالی می کند و خویشاوندی را از جا بر می کند و همانا از قطع رحم، بریده شدن نسل است.

دوستی با قاطع رحم

عن أبی عبدالله عن أبیه (علیه السلام) قال قال لی أبی علی بن الحسین صلوات الله علیهما یا بنی انظر خمسة فلا تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فی طریق فقلت یا أبت من هم عرفنیهم قال ایاک و مصاحبة الکذاب فانه بمنزلة السراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب و ایاک و مصاحبة الفاسق فانه بائعک بأکلة أو أقل من ذلک و ایاک و مصاحبة البخیل فانه یخذلک فی ماله أحوج ما تکون الیه و ایاک و مصاحبة الأحمق فانه یرید أن ینفعک فیضرک و ایاک و مصاحبة القاطع لرحمه فانی وجدته ملعوناً فی کتاب الله عزوجل فی ثلاثة مواضع قال الله عزوجل فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا أرحامکم أولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و أعمی أبصارهم و قال عزوجل الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمرالله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار و قال فی البقرة الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئک هم الخاسرون؛(1980)
امام صادق (علیه السلام) از پدرش حکایت کرده که فرمود: پدرم علی بن حسین - درود خدا بر آن دو باد - به من فرمود: پسرم! به پنج کس توجه نکن و با آنان همراه، هم سخن و رفیق راه مشو! عرض کردم: پدر جان! آنها کیستند؟ فرمود: از همراهی با دروغگو دوری کن؛ زیرا او به مانند سرابی باشد که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور سازد. او همراهی بدکار (فاسق) بر کنار باش؛ چون تو را به لقمه ای خوراکی یا کمتر از آن بفروشد. از همراهی با خسیس هم بر حذر باش؛ چرا که تو را از یاری با دارایی اش فرو گذارد آنگاه که بدان سخت نیازمندی. از دوستی با نابخرد دوری کن زیرا می خواهد به تو سود برساند، زیانت می دهد. مبادا به کسی که قطع رحم می کند، دوستی نمایی که او را در کتاب خداوند بزرگ و گرامی، در سه جا یافتم که لعن شده است. خداوند عزوجل فرمود: (پس ای منافقان آیا امید بستید که چون از خدا برگشتید یا سرپست مردم شدید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید؟ اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و گوشش دل ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نابینا کرده است سوره مبارکه محمد: 22) و در سوره بقره فرمود: (همانان که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خداوند به پیوستن امر فرموده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند، آنان زیانکاران هستند. بقره: 27)

دستور به صله رحم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا اخوة بررة کما أمرکم الله عزوجل؛(1981) امام صادق (علیه السلام) فرمود: با یکدیگر پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید و همچنان که خداوند به شما دستور داده است، برادرانی نیکوکار باشید.