فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش صلوات

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی مرة لا یبقی علیه من المعصیة ذرة؛(1961) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس یک بار بر من درود فرستد، ذره ای از معصیت بر او باقی نمی ماند.

صلوات و شفاعت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی الوصیة یا علی من صلی علی کل یوم أو کل لیلة وجبت له شفاعتی و لو کان من أهل الکبائر؛(1962) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود فرمودند: ای علی! هر کس در هر روز و یا هر شب بر من درود فرستد، شفاعت من برای او واجب می شود و لو اینکه او گناه کبیره داشته باشد.

داستانها