فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صلوات بر رسول و آل او

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی و لم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنة و ان ریحها لتوجد من مسیرة خمسمائة عام؛(1960) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس بر من درود فرستد و بر آل من درود نفرستد، بوی بهشت به مشام او نرسد، و حال آنکه بوی بهشت از پانصد سال استشمام می شود.

ارزش صلوات

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی مرة لا یبقی علیه من المعصیة ذرة؛(1961) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس یک بار بر من درود فرستد، ذره ای از معصیت بر او باقی نمی ماند.

صلوات و شفاعت

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی الوصیة یا علی من صلی علی کل یوم أو کل لیلة وجبت له شفاعتی و لو کان من أهل الکبائر؛(1962) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود فرمودند: ای علی! هر کس در هر روز و یا هر شب بر من درود فرستد، شفاعت من برای او واجب می شود و لو اینکه او گناه کبیره داشته باشد.