فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نور بودن صلوات

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الصلاة علی نور علی الصراط؛(1958) درود فرستادن بر من، مانند نوری است بر روی (تیرگی) صراط.

صلوات و آمرزش گناهان

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی کل یوم ثلاث مرات و فی کل لیلة ثلاث مرات حبالی و شوقا الی کان حقا علی الله عزوجل أن یغفر له ذنوبه تلک اللیلة و ذلک الیوم؛(1959) حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر که هر روز سه مرتبه و در هر شب سه مرتبه از روی محبت و شوق به من، بر من صلوات بفرستد، حق است بر خداوند عزوجل که گناهان او را که در آن شب و آن روز کرده است، بیامرزد.

صلوات بر رسول و آل او

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی و لم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنة و ان ریحها لتوجد من مسیرة خمسمائة عام؛(1960) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس بر من درود فرستد و بر آل من درود نفرستد، بوی بهشت به مشام او نرسد، و حال آنکه بوی بهشت از پانصد سال استشمام می شود.