فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حضرت ابراهیم (علیه السلام) و صلوات

انما اتخذ الله عزوجل ابراهیم خلیلا لکثرة صلاته علی محمد و أهل بیته؛(1956) خداوند متعال، ابراهیم (علیه السلام) را دوست خود برگرفت؛ زیرا او بر محمد و اهل بیت بسیار درود می فرستاد.

صلوات در جمعه

امام باقر (علیه السلام): ما من شی ء یعبد الله به یوم الجمعة أحب الی من الصلاة علی محمد و آل محمد؛(1957) هیچ عبادتی در روز جمعه نزد من دوست داشتنی تر از صلوات بر پیامبر و آل او نیست.

نور بودن صلوات

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الصلاة علی نور علی الصراط؛(1958) درود فرستادن بر من، مانند نوری است بر روی (تیرگی) صراط.