فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صلوات و استجابت دعا

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی محمد و آل محمد مائة مرة قضی الله له مائة حاجة؛(1954) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند متعال صد حاجت از او را بر آورده می کند.

ثواب صلوات؛ حتی بصورت نوشته

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب؛(1955) هر کس بر من در کتابی صلوات بفرستد، پیوسته ملائکه برای او استغفار کنند مادامی که اسم من در آن کتاب است.

حضرت ابراهیم (علیه السلام) و صلوات

انما اتخذ الله عزوجل ابراهیم خلیلا لکثرة صلاته علی محمد و أهل بیته؛(1956) خداوند متعال، ابراهیم (علیه السلام) را دوست خود برگرفت؛ زیرا او بر محمد و اهل بیت بسیار درود می فرستاد.