فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صلوات کفاره گناهان

قال الرضا (علیه السلام) فی حدیث من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلاة علی محمد و آل محمد فانها تهدم الذنوب هدماً؛(1950) امام رضا (علیه السلام) فرمود: کسی که نمی تواند کفاره گناهانش را بدهد، پس زیاد بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آل او صلوات بفرستد، چون صلوات آثار گناهان را از بین می برد.

بخیل واقعی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) البخیل کل البخیل الذی اذا ذکرت عنده لم یصل علی؛(1951) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بخیل واقعی کسی است که وقتی نام من برده شود، صلوات نمی فرستد.

پاداش صلوات

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا ذکر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فأکثروا الصلاة علیه فانه من صلی علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) صلاة واحدة (صلی الله علیه و آله و سلم) علیه ألف صلاة فی ألف صف من الملائکة و لم یبق شی ء مما خلقه الله الا صلی علی العبد لصلاة الله علیه و صلاة ملائکته فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد بری الله منه و رسوله و أهل بیته؛(1952) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را یاد نمودید، پس بر او زیاد درود و صلوات بفرستید. زیرا هر بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یک بار درود فرستد، خداوند متعال بر او هزار درود در هزار صف از ملائکه می فرستد و هیچ یک از مخلوقات خدا نمی ماند مگر آنکه - به خاطر درود خدا و ملائکه - بر او درود می فرستند. هر کس به درود بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رغبت نکند، نادان مغرور است که خدا و رسول و اهل بیت (علیهم السلام) از او بیزار هستند.