فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

صلوات کفاره گناهان

قال الرضا (علیه السلام) فی حدیث من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلاة علی محمد و آل محمد فانها تهدم الذنوب هدماً؛(1950) امام رضا (علیه السلام) فرمود: کسی که نمی تواند کفاره گناهانش را بدهد، پس زیاد بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آل او صلوات بفرستد، چون صلوات آثار گناهان را از بین می برد.

بخیل واقعی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) البخیل کل البخیل الذی اذا ذکرت عنده لم یصل علی؛(1951) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بخیل واقعی کسی است که وقتی نام من برده شود، صلوات نمی فرستد.