فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سلام خدا پاداش عبودیت

سلام علی ابرهیم کذلک نجزی المحسنین؛(1946) سلام بر ابراهیم! این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم!

صلوات خدا و ملائکه و مؤمنین بر پیامبر

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یأیها الذین ءامنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً؛(1947) خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم (فرمان او) باشید).

درود خدا و ملائکه، پاداش رحیمانه و کریمانه الهی برای ذاکر

یأیها الذین ءامنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً و سبحوة بکرة و أصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملئکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیماً؛(1948) ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید، و صبح و شام او را تسبیح گویید! او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد، و فرشتگان او (نیز) برای شما تقاضی رحمت می کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک گناه) به سوی نور (ایمان و علم و تقوا) رهنمون گردد؛ او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است!