فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

درود خدا بر اهل بهشت

و أدخل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام؛(1945) و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغهای بهشت وارد می کنند؛ باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن می مانند؛ و تحیت آنها در آن، سلام است.

سلام خدا پاداش عبودیت

سلام علی ابرهیم کذلک نجزی المحسنین؛(1946) سلام بر ابراهیم! این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم!

صلوات خدا و ملائکه و مؤمنین بر پیامبر

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یأیها الذین ءامنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً؛(1947) خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم (فرمان او) باشید).